Up next


Tuyên Quang – 12 hộ dân thực hiện liên kết nuôi gà thả vườn

236 Views
0
Published on 15 Sep 2020 / In Farm videos

Chuỗi mô hình liên kết nuôi gà thả vườn tại xã Kim Quan, xây dựng thương hiệu và hướng dẫn địa lý về giống gà đen được tỉnh Tuyên Quang thực hiện.

Chuỗi mô hình liên kết nuôi gà thả vườn tại xã Kim Quan, xây dựng thương hiệu và hướng dẫn địa lý về giống gà đen được tỉnh Tuyên Quang thực hiện.

Huyện Yên Sơn còn hỗ trợ thêm trùn quế giống, 1 máy ấp trứng; máy phát điện có trị giá khoảng 30 triệu đồng. Các cán bộ còn thực hiện, tổ chức tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ tham gia. Trong quá trình chăn nuôi, cán bộ chuyên môn của huyện sẽ tiếp tục giám sát, hỗ trợ kỹ thuật.

https://gachoiviet.com/tuyen-q....uang-12-ho-dan-thuc-

Show more
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments

Up next