Up next


Tuyên Quang - Triển khai mô hình liên kết nuôi gà thả vườn

196 Views
0
Published on 15 Sep 2020 / In Farm videos

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Sơn, Tuyên Quang và Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc đã triển khai mô hình chăn nuôi gà thả vườn tại xã Kim Quan. Tổng số gà được giao là 3100 con với 12 hộ gia đình tham gia.

Trong đó, 2 hộ được giao cho 600 con gà giống để sinh sản. Còn 2500 con gà thương phẩm giao cho 10 hộ còn lại chăn nuôi.
Các hộ tham gia mô hình này sẽ được hỗ trợ con giống, nguồn thuốc thú y, thức ăn cho gà trong khoảng 2 tháng với gà thương phẩm, 4 tháng với gà giống sinh sản.

https://daga.live/tuyen-quang-....trien-khai-mo-hinh-l

Show more
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments

Up next